top of page

קולאז' דיגיטלי

2019

Shalom_tower.jpg

9 Ahad Ha'Am st. Tel Aviv

2019

רבים מהייצוגים הללו מבוססים על אתרים המוכרים היטב לתושבי העיר. עם זאת, מקומיים ותיירים כאחד משתתפים בטקס הבלתי נגמר הזה של לכידת תמונות. איזה ערך מגיע מצילום וצילום מחדש של העיר?


סדרת תל אביב היא ייצוג ויזואלי של חלל שהוגדר מחדש. הבניינים הנבחרים השוכנים ברחבי העיר עוברים מניפולציה דיגיטלית מורכבת המבודדת אותם הן מסביבתם הפיזית והן מההבנה המעשית של אנשים את הנוף העירוני. עוקף את המגבלות הפיזיות האלה, אני יוצר סצנות מטרופוליניות חלופיות של תל אביב.

אוסף זה מקבל אופי דוקומנטרי בתקופה שבה התיעוד נעדר יומרה של אובייקטיביות ואמת. הדיוקנאות הללו של העיר מאפשרים לי לקבוע משמעות אישית למה שנחשב למרחב ציבורי. סדרה זו חושפת נוף רגשי מובהק שהתפתח ממערכת היחסים שלנו עם תל אביב - שם אנו חווים את הבית שלנו דרך צורה, צבע וגודל לפני שאנו מתייחסים לתפקידו.

96 הרברט סמואל web.jpg

רח' הרברט סמואל 56. תל אביב

2019

bottom of page