top of page

הדפסי משי על נייר עיתון.

סדרת כרזות זו היא הערות אישיות על המהומה האזרחית-חברתית המתמשכת בישראל בשנה האחרונה. כל כרזה מתאפיינת בצבע בולט והודפסה במהדורה פתוחה של כמה מאות עותקים.

bottom of page