top of page

 1 ORANGES 
Solo Exhibition at MERON CAPITAL

07/2022 - תל אביב

בתערוכה זו מוצגים הדפסים, אריחים ופסלי קרמיקה. על הקירות, הדפסי משי: בעזרת רשתות ארוגות הדוק הצלחתי להדפיס ולהדפיס שוב שכבות של צבע, תוך העברת אלמנטים חוזרים לנייר ולטקסטיל. בין ההדפסים מקבצי אריחים ופסלים. היצירה של יצירות אלה כללה יציקה קרמית בעבודת יד ויצירת יד.

bottom of page